Velkommen

Velkommen til Educos 🙂 Lag deg en fin dag og bruk innsikten du har til å gjøre hver dag bedre for deg selv. Konsekvensen er trolig at du også gjør at andre mennesker også får det bedre 🙂

Mange bedrifter ønsker å drive frem og påskjønne ansatte som er godt likt og gjør jobben sin bra. De er ofte gode fagarbeidere, som får rollen som leder.  Bedriften risikerer å miste en god fagarbeider og få en utrygg leder.”Godt medarbeiderskap” handler om å gjøre deg trygg i rollen som ny leder.

Vi har gjennomført og gjennomfører lederopplæring med Educos. Til nå har dyktige og engasjerte forelesere brukt god tid og har gått i dybden på temaer som kommunikasjon, relasjoner, typeanalyse og teamroller. Fremfor alt har denne prosessen skapt en sterk bevisstgjøring hos deltakerne, det har åpnet for gode samtaler og diskusjoner, skapt mot, engasjement og vilje til å gjennomføre. Vi har også fått meget gode og nyttige verktøy som vi kan bruke i hverdagen, og det fungerer!
Kristin Bjåen, Opplæringsleder Noretyl / Ineos Bamble

Lederopplæring

Foredrag

Utvide horisonten