Utvide horisonten

Å bruke sitt “educo” handler om å bruke den innsikten man besitter eller tilegner seg. Utfra dette har vi fått navnet på selskapet vårt.

Det handler også om å utvide horisonten, for å skaffe seg ny kunnskap og innsikt, som man kan velge å bruke, eller ikke. Våre opplæringsprogrammer er verdi- og relasjonsforankrede. Vi er svært opptatt av høy kvalitet, fra du snakker med oss for første gang, til samtaler / planlegging, gjennomføring og evaluering av programmet du ønsker og som vi leverer. Medarbeider– og lederopplæring handler ofte om det samme for alle. Allikevel bør innholdet tilpasses virksomheten,  som gjør at opplæringen passer best mulig for din virksomhet.

Et program vi spesielt har utviklet og har solid erfaring med er “Godt mearbeiderskap“. Målgruppen er de personene som har vokst i rollen som eksempelvis fagarbeider / operatør, jobbet lenge i bedriften eller er det bedriften ser som en potensiell fremtidig leder. Utfordringen bedrifter får når slike personer blir ledere, er ofte at de mister en meget god fagarbeider, og kollegaene mister en særdeles god venn – en de stoler på. Fordi han/hun nå får et lederansvar, og får en helt annen rolle – med krav, forventninger og pålegg fra ledelsen. Den nye lederen har lite eller ingen kompetanse på det å lede mennesker, og mange blir usikre på hvordan håndtere dette. Vi gir disse menneskene innsikt og inspirasjon, og utstyrer dem med ulike verktøy, slik at de blir tryggere i rollen som leder. På den måten får de muligheten til å få en bedre og enklere arbeidshverdag.

Les mer om våre tilbud innenfor data– og norskopplæring.

Se også en kortfattet oversikt over ulike program som kan vare fra noen timer til flere dager

* Kompetanse Norge er et statlig organ som årlig deler ut over 200 millioner kroner (Kompetansepluss midler) til virksomheter som trenger opplæring for ansatte. Et av kravene er at virksomheten må samarbeide med en opplæringsaktør. Educos er en opplæringsaktør, og vi har lang erfaring med å hjelpe virksomheter med søknader, planlegging og gjennomføring av kompetanseheving i bedrifter og offentlig virksomheter.

Kontakt oss for en uforpliktende prat.