Utvide horisonten

Å bruke sitt “educo” handler om å bruke den innsikten man besitter eller tilegner seg. Utfra dette har vi fått navnet på selskapet vårt.

Det handler også om å utvide horisonten, for å skaffe seg ny kunnskap og innsikt, som man kan velge å bruke, eller ikke. Våre opplæringsprogrammer er verdi- og relasjonsforankrede. Vi er svært opptatt av høy kvalitet, fra du snakker med oss for første gang, til samtaler / planlegging, gjennomføring og evaluering av programmet du ønsker og som vi leverer. Medarbeider– og lederopplæring handler ofte om det samme for alle. Allikevel bør innholdet tilpasses virksomheten,  som gjør at opplæringen passer best mulig for din virksomhet.

Les mer om våre tilbud innenfor data– og norskopplæring.

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

* Kompetanse Norge er et statlig organ som årlig deler ut over 200 millioner kroner (Kompetansepluss midler) til virksomheter som trenger opplæring for ansatte. Et av kravene er at virksomheten må samarbeide med en opplæringsaktør. Educos er en opplæringsaktør, og vi har lang erfaring med å hjelpe virksomheter med søknader, planlegging og gjennomføring av kompetanseheving i bedrifter og offentlig virksomheter.