Godt medarbeiderskap

Educos’ ansatte og samarbeidspartnere har solid erfaring med ulike medarbeideropplæringsprogram. Et konsept vi har utviklet har vi kalt “Godt medarbeiderskap.” Godt medarbeiderskap er spesielt godt egnet for medarbeidere som har vokst i rollen ved egen arbeidsplass, og ofte får en eller annen form for lederansvar. En av utfordringene for disse personene er at de nå får et personalansvar på en eller annen måte. Man går over fra å være en kollega, til å skulle lede og være sjef for sine egne tidligere kolleger. Vi snakker avdelingsleder, teamleder, linjeleder, produksjonsleder, gruppeleder, eller rett og slett leder for prosjekter eller andre oppdrag av kortere / lengre varighet.

Mange bedrifter opplever å miste en knakende god fagarbeider som er godt likt av alle, til å få en person som er utrygg i rollen som leder, og dermed også risikerer å skape et skift med ulike former for gnisninger.

Godt medarbeiderskap handler om å ruste disse nye lederne, til å fortsette den gode relasjonen de har med sine kolleger, samtidig som man blir rustet til å ta det ansvaret man må, nå som ansvaret har økt. Det handler om å skape inspirasjon, trygghet og innsikt,  og fylle sin personlige verktøykasse med enkle, konkrete verktøy til bruk i hverdagen.