Kompetansepluss

Kompetanse Norge (offentlig instans) har en tilskuddsordning for opplæring / kompetanseheving for både bedrifter, offentlig virksomheter og organisasjoner. Ordningen heter Kompetansepluss. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Hvert år deler Kompetanse Norge ut over 200 millioner kroner, basert på ulike kriterier fra år til år. En virksomhet som søker Kompetanseplussmidler, må samarbeide med en opplæringsaktør for å få tilskudd til opplæring i egen bedrift. Educos er en opplæringsaktør. Vi kan hjelpe din virksomhet med å skreddersy søknad til Kompetanse Norge, slik at du får opplæring som passer for dine ansatte. Educos sørger for at vi er innenfor reglementet / kriteriene som Kompetanse Norge setter. Noen av disse kriteriene kan være ulike fra år til år.

Søknadsfrist er medio november hvert år.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.