Lederopplæring

Educos AS bygger sin filosofi på relasjons- og verdiforankret syn. Det går ut på å lede en virksomhet fundamentert i et verdigrunnlag der de menneskelige ressursene og verdiene ligger til grunn, og ikke de formelle reglene og strukturene.

Educos’ lederopplæring settes alltid opp i et samarbeid med virksomheten. Når vi lager et program, lager vi alltid et innhold, og vi forklarer tydelig hensikten og målsettingen med det innholdet vi setter sammen. Dersom opplæringen går over flere dager, anbefaler vi at de ansatte får arbeid mellom samlingene som er direkte knyttet til deltakernes arbeidshverdag. Vi tilbyr også personlig veiledning, både før, under og etter selve opplæringen.