Norskopplæring

Norskopplæringen vi tilbyr er i forbindelse med søknad til Kompetanse Norge. Vi hjelper bedrifter som har behov for norskopplæring av ansatte. Sammen finner vi ut hva som er utfordringen og ønskene i bedriften, vi finner hvilke behov og mål som ønskes å nå, både fra ledelsens og de ansattes side. Deretter lager vi et undervisningsprogram som vi gjør om til en søknad til Kompetanse Norge. Kompetanse Norge avgjør så om vi får midler fra Kompetansepluss til å gjennomføre undervisningen i bedriften. For å kunne søke midler fra Kompetanse Norge, må bedriften samarbeide med en opplæringsaktør. Educos er en opplæringsaktør.

Våre undervisningskrefter har mangeårig erfaring med målgruppen.