Jungeltelegrafen

Gjennom 1,5 år vi hatt et samarbeid med Educos. Educos har fasilitert ledergruppen gjennom ulike prosesser der vi har gått i dybden på bla. kommunikasjon, relasjoner,  og å sette gode mål og tydelige verdier. Ketil og Francois er svært engasjerende og faglig dyktige i det de driver med. Hele gruppen har hatt svært god utbytte av samlingene vi har hatt med gode samtaler og diskusjoner, åpenhet og ikke minst engasjement. Vi har fått med oss og lært å bruke nye verktøy som kan brukes i både hverdag og arbeidssammenheng. Tusen takk!
Kristin Larsen, Daglig leder Rauland Skisenter og Vierli Eigedom

—————————————————————————————————-

Vi har gjennomført og gjennomfører lederopplæring med Educos. Til nå har dyktige og engasjerte forelesere brukt god tid og har gått i dybden på temaer som kommunikasjon, relasjoner, typeanalyse og teamroller. Fremfor alt har denne prosessen skapt en sterk bevisstgjøring hos deltakerne, det har åpnet for gode samtaler og diskusjoner, skapt mot, engasjement og vilje til å gjennomføre. Vi har også fått meget gode og nyttige verktøy som vi kan bruke i hverdagen, og det fungerer!
Kristin Bjåen, Opplæringsleder Noretyl / Ineos Bamble 

—————————————————————————————————-

Tata Steel har benyttet Educos i flere sammenhenger. Beskrivende ord vil være høy faglig kvalitet, god oppfølging og flott leveranse. Undervisningen ble gjennomført av svært dyktige instruktører. Kan anbefales!
Margrethe Kjærvoll Knudsen, HR-leder i Tata Steel Norway AS 

—————————————————————————————————-

Educos har vinteren og våren 2018 gjennomført kurs i digitale ferdigheter for ansatte hos Norengros Erik Tanche Nilssen AS. Det er gjennomført 30 timers kurs i to grupper á 10 personer.

Educos kom til oss da vi hadde behov for opplæring, foreslo og bisto oss i å søke midler fra Kompetanse Norge for gjennomføring, og har siden deltatt ved planlegging av kursene, lyttet til våre behov, stått for gjennomføringen og foretatt evaluering i etterkant. Både vi som selskap og alle kursdeltakerne har vært svært fornøyd med måten Educos har gjennomført opplegget på og nytteverdien oppleves som god. Kan absolutt anbefales.
Espen Billington, Engrossjef 

—————————————————————————————————-

Francois Elsafadi var svært godt forberedt til møtet med våre elever. Han har en helt unik formidlingsevne og holdt et fantastisk flott, engasjerende og personlig foredrag der temaet var raushet, mangfold og trygghet. Over 600 elever og lærere mener det han tok opp var viktige og relevant, og skolen mener at Francois’ bidrag er noe vi kan bruke i vårt videre arbeid med elevmiljøet. Prosjektet vi hadde den dagen ble svært vellykket pga. Francois innledende foredrag. Tusen takk!
Line Gerdrup, Oslo Handelsgymnasium 

—————————————————————————————————-

Francois leverte etter alle forventninger. Han har en ekte, varm og levende formidlingsevne, og balanserte veldig fint mellom personlige erfaringer og generell forståelse av barn og unges behov for gode relasjoner. Han ansvarligjorde hver enkelt, engasjerte og berørte. Han refererte flere ganger til rådmannen som innledet dagen, noe som bidro til sammenheng for deltakerne.
Jeanette Solberg, Rådgiver resultatområde skole
Konferanse – Inkluderende barnehage- og skolemiljø i Vestby kommune

—————————————————————————————————-

For et møte med en flott mann på alle måter, man kjenner engasjementet. Francois klarer det kunststykke å fange denne gjengen på 14-15 år i sin historie, som i utgangspunktet ikke synes det er spesielt kult å vise begeistring. Francois er en mann som setter spor, og skaper gode verdier og holdninger hos de han snakker med.
Helge Tverdal – Fylkesleder i Telemark, Human-Etisk Forbund 

—————————————————————————————————-

Francois fikk en bestilling fra oss, og han innfridde forventningene, skapte engasjement og ga oss inspirasjon til å gjennomføre! Vi kjente oss godt igjen i eksemplene han beskrev, og sammen med humor, mimikk og kroppsspråk ble budskapet overbevisende. Det hele ble inspirerende, tankevekkende og nyttig,- fremført på en strålende måte!
Trude Tonerud Andersen, Vegtilsynet, Voss 

—————————————————————————————————-

Fra det øyeblikket Francois Elsafadi kommer inn i rommet, skaper han en trygg og god atmosfære. Hans smil smitter over og tar deg med på en reise av et enkelt, men igjen vanskelig tema. Han stiller spørsmål til hvordan vi, som unge ledere, bygger trygge rammer for ledelse. Han viser sårbarhet, en genuinitet og varme som gjør han troverdig. Gjennom de 2 timene han snakket, fikk han deltagerne til å stille spørsmål ved sine relasjoner og hvordan de kan bruke disse verktøyene når de skal skape sin trygge arena. Han har et kroppsspråk som er inviterende, inspirerende og skaper en god dynamikk med gruppen. Han snakker som vi forstår, han tar spørsmålene har får seriøst og er interessert. I pausen tar han seg god tid til å høre på alle spørsmål og får dem han prater med til å føle seg sett. Vi er ekstremt fornøyd med innsatsen Francois Elsafadi gjorde for oss og vi inviterer ham gjerne ved en annen anledning. Tusen takk for et foredrag som ga oss innsikt og som var helt i samsvar med våre verdier i Future Leaders”

Tilbakemeldinger fra deltakere.
Steve Contreras, City Manager, Future Leaders Bergen