MILIFE

Unge mennesker har ikke alltid det beste grunnlaget for å ta viktige beslutninger. Den tiden de bruker i grunnskolen og den videregående skolen, er trolig den mest betydningsfulle perioden i forhold til å kunne hjelpe dem å vise veien videre i livet i en positiv retning. Lærere føler seg ofte “bastet og bundet” av krav, planer og pensum. Derfor forlater ungdommene utdanningssystemet med mangel på en helt sentral kunnskap,- kunnskapen om seg selv, og hvordan man skal forholde seg til andre mennesker. Dette gjelder eksempelvis alt fra hverdagslige hendelser, hvordan være en del av venneflokken, kulturutfordringer, når man skal flytte hjemmefra, begynne å jobbe eller sågar stifte familie. Disse utfordringene løser MILIFE.

MILIFE handler om livsmestring,- personlig og sosial kompetanseutvikling primært for barn og unge voksne. Milife er basert på teori, forskning og ulike pedagogiske prinsipper, og bruker 4Mat som didaktisk modell. Milife er basert på kunnskapen om at den beste læringen skjer i sammenheng med høy selvfølelse og selvtillit, selvverd, stor grad av involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relasjoner og med innhold og læringsmiljøer som er utfordrende, engasjerende og meningsfulle.

MILIFE passer for absolutt alle, og spesielt for barn og unge / unge voksne, som ikke har klart å stake ut veien for utdanning eller jobb.

MILIFE gir barn og unge mulighet for å tilegne seg personlige og sosiale kompetanser, som er avgjørende for å nå personlige mål. Vi erfarer at Milife gjør at elever klarer seg bedre på skolen. Milife tar utgangspunkt i 30 personlige og sosiale kompetanser. Eksempler på disse kompetansene er å håndtere følelser, løse konflikter, arbeide i grupper, etablere og vedlikeholde gode relasjoner, lære å sette opp og nå positive mål, bruke personlige og effektive læringsstrategier, ta valg og ikke minst øke selvverdet.

Ved den kombinerte ungdomsutdannelsen i Horsens i Danmark går det 2 300 elever. Dropout på denne skolen har blitt redusert fra 32 % til 12%, og skolen selv sier at den lave dropouten og at skolen har maksimal innsøking, er pga. innføringen av Milife i skolen.

Milife brukes i dag i 47 av Danmarks kommuner 98 kommuner, og flere kommer til hvert eneste år.

Educos AS har enerett på å levere MILIFE i Norge. Educos skal undervise og sertifisere pedagoger og andre som ønsker å bruke Milifekonseptet. Ved å bli sertifisert som Milifeinstruktør, kan man undervise og fasilitere Milife.

Her finner du informasjon om MILIFEsertifiseringen i Norge.

For å få ytterligere og utfyllende informasjon om MILIFE i Norge, ta kontakt med oss.

For å lese mer om MILIFE, besøk de danske websidene. Det arbeides med å få disse websidene på norsk.