Kjenn deg selv

Kjenn deg selv – er MILIFEs grunnutdanning og er selve fundamentet i konseptet. På de 10 dagene (2 + 3 + 3 + 2 dager) denne sertifiseringen foregår, blir du kjent med hvordan MILIFE er bygget opp, teoriene / forskningen som MILIFE er bygget på, og du blir kjent med ulike personlighetskarakterer du møter i hverdagen.

Et annet viktig område er MILIFEs didaktiske modell, 4Mat, som hele konseptet bygger på, som også følges i denne opplæringen. Det blir derfor også mange praktiske oppgaver i kursperioden.

Innholdet i “Kjenn deg selv” går på følgende 6 kompetanser:

  1. Her er jeg i dag. Min personlige historie og mine drømmer
  2. Hvordan jeg finner verdiene mine, det som motiverer meg, mine styrker og suksesser
  3. Hvordan bruker jeg best hjernen og mine intelligenser
  4. Hvordan tenker jeg kreativt
  5. Hvordan kommuniserer jeg og bruker kroppsspråket mitt effektivt
  6. Hvordan øke mitt selvverd. (Selvverd = Selvfølelse og selvtillit)

Her ser du oversikt over sertifiseringer.