Våre venner

Vi har mange venner som er sabla dyktige på mange ulike områder! Disse vennene vil vi benytte så ofte vi kan, og du som f.eks. ønsker en kompetanse innenfor et fagfelt vi som eiere ikke besitter selv, så ordner vi det gjennom gode venner og relasjoner som vi mer enn gjerne deler med deg.

Educos er svært opptatt av kvalitet! Vi ønsker å bruke vennene våre til det de faktisk er gode til,- å øse av sin kompetanse, skinne og blomstre, og gi deg og dine ansatte ny inspirasjon og innsikt. Det gjør at du og dine kan ta i bruk den nye kunnskapen og få en bedre eller enklere hverdag i etterkant. Fra innsikt til handling.

Etterhvert som disse nettsidene blir oppdatert, vil flere av våre venner presenteres her, og alle kan bestilles hos oss.

Mia M. S. Haukås lever etter mottoet “Der du har dine gaver, skal du ha dine oppgaver”, samt “Det er ikke det du vet som er avgjørende i livet, det er det du gjør med det du vet.”

Mia har studert de fleste psykologiske hovedretninger og valgt ut de mest virkningsfulle erkjennelsene rundt menneskers atferd. Disse erkjennelsene gjør hun praktisk anvendelig og hun oppnår stor virkning sammen med kundene sine. Det være seg virkninger i forhold til personlig utvikling, lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling.

Hun hjelper også selskaper og ledere med strategiutvikling og målarbeid, slik at strategier blir oppfylt.

Noen av de viktigste verktøyene hun formidler er hvordan omdanne motstand til medvirkning i alle endringsprosesser og omstillinger, samt hvordan få selvmotiverte ledere og medarbeidere. Et annet meget viktig verktøy er å gjøre organisasjoners mål lystbetonte og drivende for medarbeiderne.

Anna Sofie Willumsen er visuell fasilitator, møtenerd og drodler.  Hun får energi av å gi deg som møteleder, teamleder, underviser e.l., effektive og kreative verktøy for å tilrettelegge og gjennomføre undervisning, prosesser, prosjekter, seminarer, verksteder, faste møtedager osv. Alltid med fokus på å skape engasjement, kreativitet og eierskap. Med tusj og papir som viktigste verktøy har hun jobbet på ulike nivåer og på tvers av bransjer de 10 siste årene. Hun er opptatt av å motivere til å bruke enkle verktøyer – spesielt tusj og papir – til å formidle, tilrettelegge, skape oversikt og holde fokus.

Primære arbeidsområder er:
– visuell fasilitering og visuelle referater / prosessledelse / møteledelse /  kurs og undervisning

Anna Sofie har master i Geografi og Geoinformatik fra Københavns Universitet og er i tillegg sertifisert fasilitator fra Future Performance i Danmark.

Emad Salha er født i en flyktningleir i Syria og kom til Norge som toåring med sine foreldre. Å vokse opp i to kulturer har vært både lærerikt og utfordrende. Selv om Emad er oppvokst i verdens beste land å bo, har han ikke hatt verdens beste forutsetninger for å lykkes. I hjemmet hadde han to foreldre som var fysisk tilstede, men ellers fraværende. Heldigvis møtte Emad mennesker som ble hans uformelle «veivisere» som ga han en grunn til å se annerledes på livet.

I dag jobber Emad som Entreprenørskapsrådgiver for Ungt Entreprenørskap Norge.I tillegg er han en formidler som holder inspirerende foredrag rundt om i landet om relasjonenes kraft og viktigheten av å skape det gode samspillet. Han er også en videoblogger som lager inspirasjons-videoer på Facebook som har blitt sett, delt og likt av over 200 tusen mennesker i Norge! Emad er spesielt opptatt av å jobbe med sosial kompetanse og livsmestring.

Marco Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. I 1993 begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

Marco har mottatt en rekke priser for sitt mot og engasjement. På idrettsgallaen i 2006 ble Marco kåret til «Årets forbilde». Med sine 250 årlige foredrag er han en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

 

Line Athene Birkely 

«Igniting the imagination of what’s possible so people get motivated and inspired to create their best life.»

Line Athene er utdannet adjunkt og har en rekke sertifiseringer innenfor ulike disipliner. Line brenner for at du skal få til det du vil og ha det best mulig – i jobbsammenheng, på hjemmebane, med deg selv og andre.

Line holder kurs, foredrag, underviser og har individuell veiledning. Gjennom individuell veiledning hjelper hun deg med å skape liv i drømmene dine. For bedrifter: Gjennom fremragende indre og ytre lederskap og en arbeidskultur bestående av trygge og engasjerte medarbeidere oppnår du resultater i en klasse for seg. I skolen underviser hun i sosial kompetanse og livsmestring.